Vi förändrar förutsättningarna för krediter!

Vi moderniserar och demokratiserar kreditgivning. Trapezas blockkedjebaserade lösning för identifiering och kreditberäkning, ger dig ägarskap och kontroll över din identitet och information. Genom att decentralisera hur tjänsten samlar in och delar information med andra parter, reduceras risken för identitsstölder och bedrägerier, samtidigt som kostnaden för onboarding och compliance minskar. När du själv får kontrollen över … Läs mer Vi förändrar förutsättningarna för krediter!