Vi förändrar förutsättningarna för krediter!

Vi moderniserar och demokratiserar kreditgivning. Trapezas blockkedjebaserade lösning för identifiering och kreditberäkning, ger dig ägarskap och kontroll över din identitet och information. Genom att decentralisera hur tjänsten samlar in och delar information med andra parter, reduceras risken för identitsstölder och bedrägerier, samtidigt som kostnaden för onboarding och compliance minskar.

När du själv får kontrollen över din information kan du välja hur mycket eller lite information du delar med dig. Om någon vill ha mer information från dig kommer du att kunna välja om du vill lämna ut den och har möjlighet att Den information du väljer att dela med dig av kommer att vara validerad, dvs. kontrollerad så att den stämmer överens med den information som källan har lämnat.

Trapezas lösning bygger på att göra hela processen enklare, man skulle rent av kunna säga att vi går tillbaka i tiden, men med modern teknik. Krediter kommer av det latinska credere som betyder förtroende, vilket är precis vad vi vill skapa med Trapeza. Från början var ju betydelsen att man kände den man hade förtroende för och därför vara beredd att låna ut något till denne. I den moderna och allt mer digitala världen har vi kommit längre och längre ifrån att känna och ha förtroende för den som vi gör affärer med, det vill vi ändra på. Trapeza ger dig möjligheten att på ett säkert sätt byta information med och på så sätt lära känna och stegvis bygga upp ett förtroende för personer som du inte känner eller har träffat. Genom Trapeza kan du bygga upp förtroendet genom att dels fråga efter information, men framförallt få informationen verifierad så att du kan lita på den.

Trapeza ger dig en möjlighet att på ett säkert sätt utbyta verifierad information med någon, t.ex. i samband med att du ska hyra ut något.

Lämna en kommentar