Trapeza är ett automatiserat verktyg för att förbättra informationsförsörjningen, skydda mot bedrägerier och automatisera regelefterlevnaden av GDPR och KYC

Trapeza utvecklar ett system som ger individen kontroll över sin egen information och på samma gång ger den som är ansvarig för behandlingen ett automatiserat verktyg. 

Den stora fördelen med vårt sätt att hantera information är att vi kan erbjuda mer information som dessutom ofta uppdateras i realtid, till skillnad från traditionella informationskällor som i många fall bara uppdateras en eller ett fåtal gånger per år. Dessutom tar vi hand om regelefterlevnaden som är kopplad till informationen, primärt GDPR.

Digitalisering kräver data och tillgång till data kräver förtroende. Med den insikten utvecklar Trapeza digitala lösningar som förenklar och möjliggör för både individer och användare av data att känna förtroende genom en lösning som förenar transparens och skydd för den personliga integriteten med automatiserade processer. 

Automatisera regelefterlevnad/compliance

Know Your Customer (KYC),  ANti money Lanundering (AML)

Digitalisering på riktigt!

Trapeza tillhandahåller ett system för att digitalt koppla ihop individen med den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter, kort uttryckt ett system för säker kommunikation, ärendehantering, processer för datainsamling samt dynamiska digitala blanketter för att producera den dokumentation som GDPR kräver. Det organisationen behöver göra är att mappa de standardiserade processerna och datamodellen mot de egna processerna och datamodellen samt bestämma sina egna arbetsformer.

Trapeza löser flera administrativa problem i en lösning

Genom vår erfarenhet av att bygga upp och driva stora informationssystem vet vi hur mycket arbete och kostnader som ligger i att tillhandahålla och använda information med stora krav på kvalitet och korrekt hantering. I de flesta organisationer finns det ofta parallella databaser med information som helt eller delvis är likartad vilket medför både merarbete och risk för fel i informationen. För många har det blivit tydligt i samband med att GDPR infördes och kraven på  personuppgiftshantering skärptes. Vår tro är att de på sikt kommer att bli lika naturligt att information blir en molntjänst på samma sätt som många IT-tjänster blivit det de senaste åren. Varför ska man bygga upp egna register med uppgifter om kunder som inte innehåller något unikt, när du skulle kunna hämta uppdaterade och verifierade uppgifter från kunden själv?

Här beskriver vi några av de problem som finns med att hantera personinformation och på vilket sätt Trapeza kan vara en lösning för att komma till rätta med dem.

•GDPR som ställer krav på administration och åtgärder

Trapeza ger individen möjlighet att få kontroll över sin information och genom att de får det, löses flera av skyldigheterna mot individen

•Risken för bedrägerier hotar tilltron på webben

-Trapeza ger transparens så att alla kan lita på data och hur den hanteras. Blockkedjeteknik gör att alla kan se och lita på transaktionerna, men i vår lösning kan även integriteten skyddas genom att vi bara låter de som är behöriga att se informationen i klartext.

-Trapeza ger preventivt skydd mot bedrägerier för individer och företag genom att alla transaktioner går genom en blockkedja som kräver autentisering. Den som vill få tillgång till information måste därför både göra sig synlig och deklarera vad informationen ska användas till, vilket gör att det kommer att gå att följa om informationen missbrukas.

•GDPR ställer krav på kryptering för mejl om de innehåller personuppgifter

Trapeza har en helt säker plattform som kräver säker inloggning och alla meddelanden skickas krypterade på ett enkelt sätt.

•Kreditupplysning och liknande analyser blir svårare att genomföra eftersom data blir svårare att få tag på

Trapeza ger tillgång till mer uppdaterad och djupare (juicy) information vilket ger bättre beslut. Skälet till att vi kan göra det är att det är individen själv som väljer vad de vill samla in och dela med sig av, vilket gör den legala situationen betydligt enklare. Genom att vi utgår från individens behov an vi även se till att informationen är så uppdaterad och aktuell som möjligt till skillnad från många officiella källor som idag bara uppdateras årligen.

•Datakvalitet är svårt och dyrt särskilt om det finns parallella system

Trapeza tillhandahåller kvalitetssäkrad masterdata, vilket gör att ni både slipper hanteringen och egna databaser som ska hållas uppdaterade. Vi omvandlar information till en tjänst på samma sätt som mycket teknisk IT-infrastruktur har blivit tjänster. Om informationen inte är unik finns det inget skäl att alla samlar in och behandlar samma information i sina egna databaser.