Vi förändrar förutsättningarna för krediter!

Vi moderniserar och demokratiserar kreditgivning. Trapezas blockkedjebaserade lösning för identifiering och kreditberäkning, ger dig ägarskap och kontroll över din identitet och information. Genom att decentralisera hur tjänsten samlar in och delar information med andra parter, reduceras risken för identitsstölder och bedrägerier, samtidigt som kostnaden för onboarding och compliance minskar. När du själv får kontrollen över … Läs mer Vi förändrar förutsättningarna för krediter!

Trapeza, ett enkelt sätt att komma närmare andra i den digitala världen

Vår vision Förtroende är grunden för all mänsklig samverkan, och grunden för förtroende är att man antingen känner den man har att göra med, eller kan lita på att andra som man har förtroende för litar på denne. På internet är det svårt att veta vem man har att göra med och även om det … Läs mer Trapeza, ett enkelt sätt att komma närmare andra i den digitala världen