Vi förändrar förutsättningarna för krediter!

Vi moderniserar och demokratiserar kreditgivning. Trapezas blockkedjebaserade lösning för identifiering och kreditberäkning, ger dig ägarskap och kontroll över din identitet och information. Genom att decentralisera hur tjänsten samlar in och delar information med andra parter, reduceras risken för identitsstölder och bedrägerier, samtidigt som kostnaden för onboarding och compliance minskar. När du själv får kontrollen över … Läs mer

Nu börjar revolutionen!

Tillsammans kan vi ta tillbaka kontrollen över vår information från staten och företag. Det kommer att innebära att du inte blir passivt utlämnad till vad andra samlar in för information om dig, utan du kan själva vara med och styra det. Bedragare kommer att få det svårare eftersom du kommer att ha koll på det … Läs mer