Trapeza, ett enkelt sätt att komma närmare andra i den digitala världen

Vår vision

Förtroende är grunden för all mänsklig samverkan, och grunden för förtroende är att man antingen känner den man har att göra med, eller kan lita på att andra som man har förtroende för litar på denne. På internet är det svårt att veta vem man har att göra med och även om det är någon man känner kan det vara svårt att lita på att det verkligen är den man tror det är. Hittills har problemet med att kunna identifiera lösts av att man litat på en central tredje part som fungerar som auktoritet. Problemet med auktoriteter är att de dels är måltavlor för bedrägerier, dels att de får en egen agenda som kan begränsa förtroendet för dem. Vem vill vara beroende av någon som kan diktera villkoren för vad man får och inte får göra när man är beroende av den digitala världen? Vem vill t.ex. riskera att inte kunna genomföra ekonomiska transaktioner eller kommunicera med sina vänner, p.g.a. att tjänster stängts av utan att ha möjlighet att göra något åt det. Om det inte finns verklig valfrihet och frihet förvandlas vi till slavar åt den som har kontrollen.

Trapeza är resultatet av vår vilja att skapa digitalt förtroende som inte är beroende av en central auktoritet. Trapeza är ett tekniskt system som möjliggör att två eller fler parter på ett säkert kan utbyta information eller genomföra transaktioner utan att vara beroende av en tredje part, t.ex. en bank eller ett kreditupplysningsföretag.

Digitalisering och personlig integritet

Digitaliseringen ger möjligheten att på ett helt nytt sätt skapa delaktighet och effektivitet, men felanvänd kan det även utgöra ett hot mot den personliga integriteten och i förlängningen friheten. I ett fullt ut digitaliserat samhälle kommer det mesta av de vi värdesätter att på något sätt kontrolleras elektroniskt, något som gör att vi måste kunna lita på och agera när informationen är fel eller saknas. Tänk bara på vad som händer om samhället blir kontantfritt och den enda sättet att köpa det man behöver är digitalt, men att den tjänsten är avstängd eller spärrad. Det är helt enkelt inte sunt att för mycket makt ligger på enstaka aktörer, och det är därför Trapeza’s lösning bygger på  open ledger/blockchain, skälet är helt enkelt att den på samma sätt som internet styrs av en stor grupp jämlikar vilket minskar risken för missbruk. Om du tex. får problem med en eller flera aktörer så kan det fortfarande vara möjligt att utnyttja i alla fall delar av tjänsten i samverkan med de som litar på dig, vilket gör att du helt enkelt har ett bättre skydd mot övergrepp.

Det som är avgörande för om det ska utvecklas till en möjlighet eller ett hot ligger hur stor kontroll individen får över sin information och att det måste vara tydligt att det ligger ett ansvar i att hantera andras information. Det är inte heller sunt att vara beroende av en auktoritet som ensidigt kan avgöra vad som är rätt eller fel.

Ingen annan än vi själva ska äga information om oss


Trapeza vill ge alla chansen att på ett enkelt sätt kontrollera vilka uppgifter som finns och används. Vi tror att internet behöver mer förtroende och att bästa sättet att skapa det är att ge alla möjligheten att bygga upp det genom att kunna utbyta information med andra på ett säkert sätt.

De digitala världen rör sig om en flod och står aldrig stilla, genom att kunna följa flödet med Trapeza så slipper man bli överraskad och kan själv dra nytta av förändringarna genom att på ett enkelt sätt vara uppdaterad.Tack för att du provar Gutenberg!

👋

Lämna en kommentar