Trapeza erbjuder en informationstjänst där du kan ta kontroll över din personinformation och på ett säkert sätt använda den informationen för att kunna göra ditt digitala liv rikare, enklare och inte minst säkrare.

Du ska kunna känna dig lika säker på nätet som när du umgås direkt med andra IRL!
För att kunna göra det behöver ni bygga upp förtroende för varandra precis som förut. i den riktiga världen

Du ska kunna känna dig lika säker på nätet som när du umgås direkt med andra IRL!
För att kunna göra det behöver ni bygga upp förtroende för varandra precis som förut. i den riktiga världen. Vi gör det enkelt och roligt att dela med sig information.

Vill du veta vilka uppgifter om dig som används av olika företag?

Det ville vi också, därför skapade vi TrapezaDu kan använda Trapeza i din smartphone eller dator för att kunna se och kontrollera vem och för vilket syfte dina personuppgifter används.

Trapeza ger dig kontroll via mobilen!

Trapeza är en tjänst som via din mobil, surfplatta eller dator ger dig tillgång till dina personuppgifter. Med tjänsten kan du samla in information, styra vem som ska få ta del av den, agera när det det är fel eller sker missbruk samt inte minst skydda dig mot bedrägerier där någon missbrukar din information.

Vi tar din integritet på allvar

Trapeza ger dig möjligheten att på ett enkelt och effektivt sätt utöva din rätt att få tillgång till och kontrollera dina personuppgifter. För att komma igång med tjänsten loggar du in med din digitala legitimation (BankID, Freja ID eller digitalt ID som är godkänt i ett annat EU-land) och identifierar dig.

När det är gjort kan du genom Trapeza börja samla in den information som behandlas om dig. Informationen samlas in på ett krypterat konto som bara du har nyckeln till, (Trapeza kan inte se eller använda din information utan att du ger oss tillåtelse till det) och kontrollera vem du vill dela med dig av informationen till. Det enda undantaget från din kontroll är kontroller avseende penningtvätt som enligt lag inte får meddelas den det berör.

Blockchain för maximalt förtroende

För att du ska kunna lita på att du har kontrollen har vi använt oss av open-ledger/blockkedjeteknik som gör att all åtkomst till din information blir synlig där eftersom krypteringsnycklarna hanteras i blockkedjan. Enda sättet att generera en krypteringsnyckel till informationen är att bli identifierad och få ditt godkännande. Trapeza delar även upp informationen så att den aldrig lagras tillsammans med din identitet, vilket gör att om någon kommer åt information på ett otillbörligt sätt kan de inte knyta den till dig, och de kommer framförallt inta att kunna komma åt mer information. Om du någon gång i framtiden vill få din information raderad, kommer visserligen blockkedjan att finnas kvar, men ingen kommer att kunna knyta den till din identitet eller se någon information.

Ta reda på vilken information som finns där ute!

EU’s dataskyddsförordning introducerar många nya rättigheter, i teorin, vi hjälper dig omsätta dem till resultat.

Du har rätt att få del av den information som behandlas om dig, med några få undantag. EU-lagstiftningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 ger dig rättigheterna, men Trapeza ger dig ett kraftfullt verktyg för att kunna göra det i praktiken. Enklaste sättet att börja är att samla in information med stöd av GDPR, men flera företag och organisationer kommer att göra informationen tillgänglig i realtid. När du har tillgång till informationen kommer du dels att se vad andra använder för information om dig för att fatta beslut.

När du har tillgång till samma informationen kan du börja använda den för att få bättre villkor och erbjudanden. För att det ska vara enklare att använda informationen så kan du välja att delta i jämförelser så att det tydligt framgår hur dina uppgifter ställer sig i förhållande till andras uppgifter. det kan t.ex. röra sig om att förhandla om ett lån, när man vill veta vilket pris andra fått och hur deras förutsättningar ser ut, eller förhandla om lön genom att jämföra med andra.

Det är som vi tidigare nämnde dock alltid du som väljer om du vill lämna ut din information, även om informationen vid jämförelser alltid är anonymiserad.  Din identitet är därför alltid skyddad, men om du väljer att jämföra dina uppgifter med andra så ligger de anonymiserade uppgifterna i en analysdatabas under 12 månader, därefter sparas  en historik på gruppnivå för att det ska vara möjligt att göra jämförelser i över tid.

Kontroll över vem som får tillgång till information och vilken information som lämnas ut.

Trapeza ger dig möjligheten att styra över vem som får tillgång till din information och för vilket ändamål. Det fungerar så att den som vill ta del av dina uppgifter skickar en förfrågan via Trapeza som du ser som ett aktuellt ärende i din app. När du öppnar och tittar på förfågan kan du välja om du vill avslå eller godkänna förfrågan alternativt vill veta mer om förfrågan innan du svarar.

Trapezas gränssnitt ger dig ett enkelt sätt att hantera tillgång till din information

Om du väljer mer information, kommer du att få upp information om vilka informationsposter som frågaren vill ha tillgång till samt se vilken information som kommer att skickas om du godkänner. Här finns även en möjlighet att skicka data minimerat, d.v.s. inte skicka exakta uppgifter utan intervall eller ja och nej svar på frågor för att på så sätt skydda din integritet.

Se frågan och den information som kommer att skicka
eller välj att minimera den information som skickas 

samtidigt som det underlättar informationshanteringen av personuppgifter och undviker en orimlig arbetsbelastning för att leva upp till GDPR’s krav. GDPR ger privatpersoner betydligt större rättigheter när det gäller behandling av deras personuppgifter vilket snabbt kan leda till en betydande arbetsbelastning om det inte finns ett strukturerat och helst automatiserat stöd för att hantera de ärenden som inkommer. Vi som driver Trapeza har en bakgrund från kreditupplysningsbranschen där man sedan länge har haft motsvarande krav och vet därför hur viktig den här frågan är att hantera.

OK, men vad har jag för nytta av det i praktiken?

Genom att du har kontroll över hur din information används kan du skydda dig mot de flesta typer av internetbaserade bedrägerier, och om har framförallt betydligt lättare att reda upp det om du skulle bli utsatt. 

Den riktigt stora vinsten ligger framförallt i att du på ett enkelt sätt får tillgång till lika mycket information som t.ex. banken och kan använda det för att få bättre priser och erbjudanden, samt inte minst på ett enkelt och säkert sätt skicka information och uppgifter för t.ex. en ansökan.