Vad har jag för nytta av det i praktiken?

I ett datadrivet samhälle blir den information som finns tillgänglig om dig den du är, och då är det viktigt att du kontrollerar den, och ingen annan. Allt handlar om att göra det lättare att skapa förtroende och göra det enklare att kontrollera informationen som påverkar ditt liv. Några exempel på situationer när informationen som andra har om dig påverkar ditt liv är:

när du ansöker om en kredit (eller köper något utan att betala direkt), i dagsläget är det främst myndighetsuppgifter från t.ex. Skatteverket eller Kronofogden som används. Ibland är uppgifterna dessutom gamla eller missvisande vilket kan ge dig problem eller sämre möjligheter. Med Trapeza kan du dels se vilka uppgifter som finns men även samla in och ge kreditgivare tillgång till validerade aktuella och mer relevanta uppgifter från din bank, arbetsgivare eller affärspartner som stärker din trovärdighet och ger dig bättre villkor. För att skydda din integritet kan du även välja att ”minimera” den information som lämnas ut, t.ex. genom att bara lämna ut att du har en löneinkomst över 300 000 kr i stället för att lämna ut din exakta lön. Genom minimering minskar risken att någon kan kartlägga dig och ditt liv.

de uppgifter som behandlas när du söker ett jobb, idag vet du inte vilka uppgifter som hanteras, och framförallt så kanske du missgynnas genom att andra påstår sig ha meriter som de egentligen inte har. Med Trapeza kan du ge en arbetsgivare tillgång till t.ex. validerade betyg eller andra uppgifter. Vi tycker att det ska löna sig att vara ärlig, och att det ska vara enkelt att visa det. Med hjälp av vår dataminimering kan du t.ex. välja att bara lämna ut att du har en universitetsexamen, men inte alla detaljer, om du dessutom vill skydda din integritet.

när du vill veta mer om någon som du ska inleda en relation med, oavsett om det handlar om att hyra ut en bostad eller börja dejta någon. Med Trapeza kan ni utbyta verfierade uppgifter med varandra för att kunna lita på varandra och undvika obehagliga överraskningar. Ett exempel kan vara när du ska hyra ut en bostad. För den som ska hyra är det viktigt att veta att du faktiskt har rätt att hyra ut den. För dig som äger den är det viktigt att kunna undersöka att den som vill hyra är den de utger sig för att vara och har en historia av problem bakom sig.

eller något så enkelt som den information som samlas in när du surfar på nätet. Idag samlas mängder av uppgifter om dig och dina intressen in med hjälp av t.ex. cookies utan att du vet vad de kommer att användas till. Med Trapeza kan du enkelt få tillgång till vilka uppgifter som samlas in och begränsa hur de får användas, t.ex. genom att förbjuda reklam. Trapeza har automatiska funktioner för att begära att hemsidor tar bort din personinformation eller bara använder för de ändamål du vill.

Läs mer och testa tjänsten Om Trapeza .

När du använder Trapeza ger du aldrig oss rätt att göra något med din information som inte du själv uttryckligen godkänt, vi kan faktiskt inte ens se informationen eftersom den är krypterad och du har nyckeln!

På samma sätt fungerar det när någon annan vill få del av din information, de måste få en nyckel från dig, det gör även att det är svårt t.ex. en hacker att komma åt informationen eftersom det krävs många steg för att kunna komma åt informationen så att den blir läs- och användbar. Om du avslutar kontot kommer det inte gå att generera några nya nycklar och då går det inte att komma åt informationen.

Det Trapeza tjänar pengar på är att sammanställa och förmedla information till de som vill använda den, men för dig som privatperson är det kostnadsfritt att använda tjänsten.